Tlačová konferencia ku Komore verejného obstarávania


Návrh bol predostretý aj na pôde OECD, ktorá mala k návrhu pripomienky, avšak tieto boli do návrhu zapracované. Viac na: https://www.teraz.sk/ekonomika/je-pripraveny-legislativny-zamer-na-v/367241-clanok.html

 


  Späť