Lehoty pri doručovaní žiadosti o nápravu

Pripravili sme pre vás aktuálny prehľad:

  • Uznesení Súdneho dvora  EÚ
  • Rozhodnutí Súdneho dvora EÚ
  • návrhov generálneho advokáta k problematike VO.
Keďže aplikačná prax ukázala viacero pohľadov na počítanie lehôt pri doručovaní žiadosti o nápravu, pripravili sme pre vás aj článok, v ktorom sme rozanalyzovali, ako ich vypočítať správne a na čo si dať pozor.

Pre účastníkov XXIII. Okrúhleho stola obstarávania máme nachystaný aj takýto bónus.


  Späť