MPK k návrhu novely ZVO z dielne podpredsedu vlády Holého je ukončené

Bolo vznesených celkovo 484 pripomienok, z toho 315 zásadných. Aj my sme boli pri tom a zaslali sme 8 pripomienok.Ďakujeme všetkým za ich podnety a návrhy na pripomienky. Vznesené pripomienky sa vyhodnocujú a my budeme sledovať ako návrh novely dopadne po MPK.


  Späť