Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii

I keď táto nepriama novela ZVO sa ho dotýka len nepatrne, je potrebné sa tomuto zákonu venovať, nakoľko v procese VO sa mu nevyhneme, predovšetkým pri príprave zmluvy. ÚVO k uvedenej problematiky vydal Všeobecné metodické usmernenie č. 9-2019.

Doplnené znenie ZVO vo farebnom rozlíšení k dispozícii nahttps://www.okruhlystol.sk/sk/kontakt.html   Späť