Verejné obstarávanie právo a prax 3-2021

Okrem iného zaujímavého čítania, aj my sme opäť prispeli a aktuálnym prehľadom:

  •  Uznesení SD EÚ
  • Rozhodnutí SD EÚ
  • Návrhov generálneho advokáta k problematike VO za ďalšie obdobie. 

Sledujte nové vydanie tohto časopisu. 


  Späť