Novela ZVO v MPK

Tento návrh novely ZVO je odlišný od novely ZVO prestavenej podpredsedom pre legislatívu v decembri 2020. V každom prípade sa bude jednať o zásadnú a masívnu novelu ZVO, ktorá svojim spôsobom je „prepracovaná novela z roku 2019“, kedy nebola pralamentom schálená. 

  • zvýšia sa finančné limity pre „zákazky malého rozsahu“
  • ZNH a PZ ostanú so zvýšenými limitmi
  • zavedie za profesionalizácia vo verejnom obstarávaní
  • obstarávačom pribude znovu viac povinnosti v procese VO
  • zruší sa Rada ÚVO
  • zavedie sa preskúmavanie ÚVO
  • zavedie sa zoznam elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu
  • sociálne a osobitné služby sa budú obstarávať v odlišnom režime
  • zavedú sa nedôvodné námietky.
A mnoho ďalších zásadných zmien!

Navrhovaná novela by mala nadobudnúť účinnosť od 1.01.2022, zoznam elektronických prostriedkov od 1.04.2022 a profesionalizácia od 1.01.2024.

Prečítajte si jej znenie tu


  Späť