Veľká novela ZVO je zverejnená v Zbierke zákonov

Niektoré jej ustanovenia nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia v zbierke. Ďalšie priebežne takto: 

  • zmena finančných limitov a procesnej stránky VO nadobudne účinnosť od 31.03.2022
  • zoznam elektronických prostriedkov nadobudne účinnosť od 1.08.2022
  • profesionalizácia VO nadobudne účinnosť od 31.03.2024. 
Celé znenie veľkej novely ZVO k dispozícii tu:

 


  Späť