Koncepcia rozvoja a realizácie zeleného VO

K uplatňovaniu zeleného verejného obstarávania budeme musieť v budúcnosti pristupovať intenzívnejšie. Už aj samotná novela ZVO z dielne ÚVo, ktorej účinnosť sa predpokladá od 1.1.2020 zavádza pojem „enviromentálne hľadisko“, ktoré môžme využiť v rámci osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12 ZVO, ako aj pri kritériach na hodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 4 ZVO. K uplatňovaniu enviromentálneho hľadiska bude ÚVO v spolupráci s MŽP SR vypracuvávať metodiku, s vypracovaním produktových skupín pre realizáciu GPP a následným realizovaní školení zameraních na využívanie GPP. Tieto kroky budú realizované tak, aby sa dosiahol cieľ Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 zabezpečovať zeleným verejným obstarávaním aspoň 70% z celkovej hodnoty verejného obstarávania.


  Späť