Legislatívny proces profesionalizácie verejného obstarávania pokračuje

I keď rozpory k návrhu zámeru o príprave zákona o Komore verejného obstarávania pretrvávajú, v legislatívnom procese ÚVO pokračuje a posúva ho na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR. Rozpory pretrvávajú predovšetkým v navrhovanej forme profesionalizácie. Viac na: 

O našich pripomienkach k návrhu zámeru si povieme už čo nevidieť na jubilejnom XX. Okrúhlom stole obstarávania. 


  Späť