Cenové mapy

Zaiste mnohým pomôžu, za dodržania zákonných ustanovení, aj pri naplnení § 6 ods. 1 ZVO. Ako jednoducho na „cenovú mapu“, nájdete v návode tu:   Späť