Metodika kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní

V obsiahlej metodike sa dozviete:

  • ako hospodárne, účelne a efektívne nakladať s verejnými zdrojmi
  • ako nastaviť projekty, výzvy a samotné súťaže, aby boli eliminovaná chybovosť.

Podrobne sa viac dozviete už zanedlho na najbližšom XXIII. Okrúhlom stole obstarávania. Už teraz sa tešíme sa na Vás.

 

 

   Späť