Zmeny pre eurofondové zákazky

Metodický pokyn č. 12, verzia č. 7 je účinný od 1.05.2020 a zavádzajú sa ním niektoré nové pravidlá najmä pri: 

  • zadávaní zákaziek nespadajúcich pod ZVO, pri zabezpečovaní neodkladných nákupov zdravotníckych pomôcok z dôvodu ochrany verejného zdravia
  • zadávanie zákaziek dotovanou osobou s dotáciou 50% a menej finančných prostriedkov.
Zhrnutie všetkých usmernení v súvislosti s obstarávaním počas mimoriadnej situácie nájdete v „Komentáre k Systému riadenia EŠIF“ od 30.3.2020, k dispozícii tu:


  Späť