Zaujímavé Rozhodnutie ÚVO k využitiu PRK podľa § 81 písm. b) ZVO

U každého z nás využitie PRK podľa § 81 písm. b) ZVO vyvoláva tak trošku rešpekt a obavy, hlavne z dôvodu jeho odôvodnenia a preukázania dôkazov o neexistenie alternatívy alebo náhrady k už existujúcemu jedinečnému umeleckému dielu alebo umeleckému výkonu. K odôvodneniu využitia tohto ustanovenia ZVO je nevyhnutné predloženie ozaj silných dôkazných prostriedkov, ktoré potrápili nejedného z nás. V tomto prípade bolo verejným obstarávateľom odôvodnenie jeho využitia skutočne excelentné, a tak ÚVO vo svojom Rozhodnutí č. 16977-6000/2017-ODI konštatuje, že v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy nezistil porušenie ZVO. 


  Späť