ÚVO zverejnil nové výkladové stanoviská

ÚVO zverejnil nové výkladové stanoviská, týkajúce sa:

  1. kontroly pred podpisom zmluvy
  2. odôvodnenia nerozdelenia predmetu zákazky
  3. formy predkladanie námietok a žiadosti o nápravu

  Späť