ÚVO vypracoval návrh riešení pre efektívnejší výkon kontroly pri zákazkách financovaných z eurofondov, ktoré boli dňa 5.03.2018 schválené koordinačným výborom:

  • jasne definoval okruh zákaziek spadajúcich pod povinnú kontrolu úradu podľa § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní;
  • vypracoval pre verejných obstarávateľov odporučenie vzťahujúce sa na odôvodňovanie nerozdeľovania zákaziek na časti;
  • pripravil upozornenie, podľa ktorého úrad v opodstatnených prípadoch vstupuje aj do kontroly zmluvných podmienok vo verejnom obstarávaní v prípade, že predmetné nastavenie zmluvných podmienok môže odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od účasti vo verejnom obstarávaní;
  • navrhol zaviesť elektronickú komunikáciu medzi úradom a riadiacimi orgánmi;

 


  Späť