Riaditeľ Inštitútu ÚVO na seminári študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského vysvetľoval problematiku verejného obstarávania.

Študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského absolvovali seminár o verejnom obstarávaní na pôde Inštitútu verejného obstarávania

Viac na stránke Úradu pre verejné obstarávanie  


  Späť