Predstavitelia ÚVO rokovali na Úrade BSK

Verejný obstarávateľ, ktorý chce za tovary, prácu či služby získať naozaj najlepšiu ponuku, sa musí naučiť používať v tendroch aj iné kritériá ako len najnižšiu cenu. Zdôraznil to predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák, ktorý o spôsoboch efektívneho verejného obstarávania hovoril v pondelok popoludní s vedením Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

"Systémové opatrenia pripravované naším úradom v rámci reformy zákona o verejnom obstarávaní smerujú k tomu, aby sme vedeli použiť aj iné kritériá ako len cenu, máme tu kvalitatívne kritériá, máme tu i sekundárne politiky EÚ," ozrejmil Hlivák. "Dôležité je, aby sme aj iné činitele, ako je cena, ktoré vstupujú do podmienok verejného obstarávania, vedeli používať, aby sme uplatnili zdravý rozum a dokázali nastaviť také kritériá, z ktorých vzíde ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. A tá nemusí byť tá najlacnejšia," uviedol predseda ÚVO. "A takisto je dôležité, aby sme vedeli vyargumentovať, prečo vo finále z hľadiska životnosti tovaru, služby či práce to bude pre obstarávateľa znamenať ušetrenie prostriedkov," dodal.

Viac na stánke Úradu pre verejné obstarávanie 


  Späť