Predstavitelia úradu rokovali k novele zákona so zástupcami záujmových združení a akademickej obce

Predseda ÚVO spolu s ďalšími predstaviteľmi úradu, rokovali v pondelok 19.3.2018 na pôde úradu k pripravovanej novele zákona o verejnom obstarávaní so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, Slovenskej komory architektov, Republikovej únie, Klubu 500, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. V utorok 13.3.2018 predseda úradu Miroslav Hlivák privítal na rokovaniach k novele i zástupcov akademickej obce..

Viac na stránke Úradu pre verejné obstarávanie 


  Späť