Predseda ÚVO urobil ďalší krok pre profesionalizáciu činnosti úradu

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM podpísal dňa 1. marca 2018 Memorandum o spolupráci s predsedom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky JUDr. Richardom Messingerom.

Viac na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

 


  Späť