Predseda ÚVO sa stretol s primátorom hlavného mesta Bratislava

Predmetom rokovania bolo prediskutovanie pripravovaných návrhov legislatívnych zmien zákona o verejnom obstarávaní, ktoré budú reagovať aj na praktické problémy, s ktorými sa hlavné mesto Bratislava v procesoch verejného obstarávania, vrátane súťaže na verejné osvetlenie.  

Viac na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.


  Späť