MPK Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie

Odštartovalo sa MPK Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/88 .

Od 1.marca by sme mali bežať v podlimite troška dlhšiu trať. 


  Späť