Rozporové konanie k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní

Dnes sme sa účastnili rozporového konania k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní na Úrade pre verejné obstarávanie. Témou rozporového konania bolo obhájiť naše zásadné pripomienky k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní v jeho medzirezortnom pripomienkovom konaní. Rozporové konanie dopadlo pre nás pozitívne a môžme byť spokojní. Viac na osobnom stretnutí pri ďalšom okrúhlom stole obstarávania.


  Späť