Odborníci na verejné obstarávanie znovu diskutovali pri okrúhlom stole

V dňoch 5. - 6. júna 2018 sa v Hoteli Mikulášska Chata, v Demänovskej Doline, uskutočnil už XVII. Okrúhly stôl obstarávania. Podujatie sa konalo pod organizačnou taktovkou OZ Okrúhly stôl obstarávania (OZ OSO).

Zástupcovia akademickej pôdy, samosprávy i organizácií poskytujúcich služby v oblasti verejného obstarávania diskutovali o viacerých tematických okruhoch, ktoré súvisia s aktuálnymi legislatívnymi zmenami.

Nečakaný záujem vzbudil hneď prvý blok, ktorý sa zameral na Zákon č. 112/2018 Z. z., pojednávajúci o sociálnej ekonomike a podmienkach fungovania registrovaných sociálnych podnikov a registrovaných integračných podnikov v podmienkach zákona o verejnom obstarávaní. Ako vyplynulo z prezentácie i následnej diskusie, tento právny predpis môže výrazným spôsobom ovplyvňovať verejné obstarávanie.

V ďalších blokoch sa účastníci venovali stavebným zákazkám, správnemu nastaveniu podmienok účasti, zmluvných podmienok a súťažných podkladov, tak, aby sme na konci verejného obstarávania vysúťažili hodnotu za peniaze. Ďalšou problematikou, ktorá zarezonovala za okrúhlym stolom, bol obávaný inštitút priameho rokovacieho konania a dynamických nákupných systémov. Zvláštna pozornosť bola venovaná elektronizácií verejného obstarávania, na prahu ktorej stojíme.

Druhý deň bol celý venovaný návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorej medzirezortné pripomienkové konanie bolo ukončené 1. 06. 2018, a na ktorom OZ OSO aktívne participovalo 28 pripomienkami (z celkového počtu 774 vznesených). V diskusií boli podrobne analyzované jednotlivé navrhované zmeny a možné problémy v prípade ich schválenia, ako i navrhované úpravy. Podujatie svojou účasťou podporil i kvestor Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ing. Róbert Schréter.

Odborný garant podujatia OZ OSO predstavuje platformu, ktorá vznikla ako odpoveď na aktuálne potreby zvyšovanie odbornosti a profesijnej kvalifikácie nákupných a obstarávacích tímov, ako odpoveď na potreby zvyšovania znalostnej ekonomiky v oblasti firemných nákupov a verejného obstarávania. OZ OSO sa stalo diskusným partnerom Úradu pre verejné obstarávanie pri tvorbe legislatívy v rámci verejného obstarávania.

Pre záujemcov o diskusie na pálčivé témy s odborníkmi na verejné obstarávanie je možné sa zúčastniť na ďalších okrúhlych stoloch, pripravovaných OZ OSO.


  Späť