Očakávaná veľká novela zákona o verejnom obstarávaní je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní je už od 14.05.2018 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Jej účinnosť sa plánuje od 1.10.2018. Budeme s napätím očakávať, aké finálne zmeny donesie. Určite budeme pri tom.

Viac na:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/284


  Späť