Máme nové finančné limity s účinnosťou od 20.04.2018

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávania č. 118/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov, bola zverejnená v zbierke dňa 18.04.2018, s účinnosťou od 20.04.2018. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/118/20180420  Späť